โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

พิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคาร
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคาร >> อ่านต่อ


อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯอาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน >> อ่านต่อ


เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน หรือลงเพิ่ม,ซ้ำ,รีเกรด
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนน >> อ่านต่อ


ประกาศรายวิชาอนุมัติ
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ >> อ่านต่อ


ยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียนเพิ่ม
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ >> อ่านต่อ


วันเปิดภาคเรียน
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบทะเบียนกลางภาคเรียนที่ 2/2558
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >> อ่านต่อ


Count Activity : 31 - 37 ทั้งหมด 37

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา