โลโก้เว็บไซต์ สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 763 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 พฤษภาคม 2559 - 8 พฤษภาคม 2559

สถานที่ : คณะ/สาขา/สาขาวิชา

ผู้รับผิดชอบ : คณะ/สาขา/สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา