โลโก้เว็บไซต์ วันสุดท้ายการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันสุดท้ายการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1028 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 มีนาคม 2559 - 10 มีนาคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง / แผนกทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา