โลโก้เว็บไซต์  วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 กุมภาพันธ์ 2559 - 9 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ

ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา