โลโก้เว็บไซต์ ชำระเงินโดยเสียค่าปรับที่กองคลัง/งานการเงิน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชำระเงินโดยเสียค่าปรับที่กองคลัง/งานการเงิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 806 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 กุมภาพันธ์ 2559 - 9 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : กองคลัง/การเงิน

ผู้รับผิดชอบ : กองคลังออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา