โลโก้เว็บไซต์ ประชุมระบบเว็บไซด์ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมระบบเว็บไซด์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 เมษายน 2559 โดย ศักดิ์ชัย กันธะดา จำนวนผู้เข้าชม 817 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 เมษายน 2559 - 5 เมษายน 2559

สถานที่ : ห้องประชุม 1

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการ

ประชุมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา