โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ศักดิ์ชัย กันธะดา จำนวนผู้เข้าชม 1359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2560 - 17 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : ณ ห้องนิทรรศการ 1 อาคารศูนย์แสดงสินค้าฯ นานาชาติ เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กพน.

แจ้งน้องๆนักศึกษา (สำหรับส่วนกลาง เชียงหใม่) 
จะมีการจัด "โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559" ในวันที่ 17 ก.พ. 2560 ** วันพรุ่งนี้
ณ ห้องนิทรรศการ 1 อาคารศูนย์แสดงสินค้าฯ นานาชาติ เชียงใหม่

ซึ่งน้องๆนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ต้องมาลงทะเบียนในช่วงเช้า และช่วงบ่าย โดยเตรียมนำบัตรนักศึกษาที่มี "บาร์โค๊ด" (Barcode) มาแสกนลงทะเบียนหน้างาน

หากไม่มีบัตร สามารถปริ้น "บัตรนักศึกษาชั่วคราว" จากระบบทะเบียนกลาง ตามขั้นตอนดังนี้
1. หลังจากเข้าระบบนักศึกษาเเล้ว ให้ไปที่ เมนู "S00 ประวัติส่วนตัว" 
2. คลิกที่ปุ่ม "พิมพ์ใบประวัติ / ใบรายงานตัว" (สีส้ม)
3. ปริ้น "บัตรนักศึกษาชั่วคราว" ใช้เฉพาะใบแรกนะครับ

** หมายเหตุ : นำบัตรนักศึกษาที่มี "บาร์โค๊ด" (Barcode) มาด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา