โลโก้เว็บไซต์ สอบปลายภาค | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สอบปลายภาค

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 พฤษภาคม 2559 - 15 พฤษภาคม 2559

สถานที่ : ทุกเขตพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ : ทุกเขตพื้นที่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา