โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

สอบกลางภาค
จันทร์ 7 มีนาคม 2559 - อาทิตย์ 13 มีนาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ทุกเขตพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ทุกเขตพื้นที่
>> อ่านต่อ


แจ้งคัดชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระเงิน/ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพักการเรียน
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2559 - อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียน
แจ้งคัดชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพักตามระยะเวลาที่กำหนด >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ
อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2559 - อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ
>> อ่านต่อ


ชำระเงินโดยเสียค่าปรับที่กองคลัง/งานการเงิน
พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2559 - อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : กองคลัง/การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง
>> อ่านต่อ


พิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคาร
พุธ 27 มกราคม 2559 - อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคาร >> อ่านต่อ


อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน
จันทร์ 11 มกราคม 2559 - อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน >> อ่านต่อ


ยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียนเพิ่ม
จันทร์ 11 มกราคม 2559 - พฤหัสบดี 14 มกราคม 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ
>> อ่านต่อ


ประกาศรายวิชาอนุมัติ
จันทร์ 11 มกราคม 2559 - จันทร์ 18 มกราคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ
>> อ่านต่อ


เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน หรือลงเพิ่ม,ซ้ำ,รีเกรด
จันทร์ 11 มกราคม 2559 - อาทิตย์ 24 มกราคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนน
>> อ่านต่อ


วันเปิดภาคเรียน
จันทร์ 11 มกราคม 2559 - จันทร์ 11 มกราคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
>> อ่านต่อ


Count Activity : 71 - 80 ทั้งหมด 81

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา