โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

สอบปลายภาค
จันทร์ 9 พฤษภาคม 2559 - อาทิตย์ 15 พฤษภาคม 2559

สถานที่ : ทุกเขตพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : ทุกเขตพื้นที่
>> อ่านต่อ


สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2559 - อาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2559

สถานที่ : คณะ/สาขา/สาขาวิชา
ผู้รับผิดชอบ : คณะ/สาขา/สาขาวิชา
>> อ่านต่อ


ประชุมระบบเว็บไซด์
อังคาร 5 เมษายน 2559 - อังคาร 5 เมษายน 2559

สถานที่ : ห้องประชุม 1
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการ
ประชุม >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 - ศุกร์ 1 เมษายน 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ
วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2559 - พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง / แผนกทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียน
>> อ่านต่อ


สอบกลางภาค
จันทร์ 7 มีนาคม 2559 - อาทิตย์ 13 มีนาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ทุกเขตพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ทุกเขตพื้นที่
>> อ่านต่อ


แจ้งคัดชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระเงิน/ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพักการเรียน
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2559 - อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียน
แจ้งคัดชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพักตามระยะเวลาที่กำหนด >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ
อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2559 - อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ
>> อ่านต่อ


ชำระเงินโดยเสียค่าปรับที่กองคลัง/งานการเงิน
พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2559 - อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : กองคลัง/การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง
>> อ่านต่อ


โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9
อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2559 - เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ ... >> อ่านต่อ


Count Activity : 101 - 110 ทั้งหมด 117

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา