โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1517 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มกราคม 2559 - 2 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง

ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ

อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา