โลโก้เว็บไซต์ เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน หรือลงเพิ่ม,ซ้ำ,รีเกรด | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน หรือลงเพิ่ม,ซ้ำ,รีเกรด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1434 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มกราคม 2559 - 24 มกราคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง

ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา