โลโก้เว็บไซต์ ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบทะเบียนกลางภาคเรียนที่ 2/2558 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบทะเบียนกลางภาคเรียนที่ 2/2558

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 607 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 มกราคม 2559 - 10 มกราคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา