โลโก้เว็บไซต์ ทีมสะเต็ม มทร.ล้านนา รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สวทช.ภาคเหนือ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีมสะเต็ม มทร.ล้านนา รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สวทช.ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมสะเต็มศึกษา มทร.ล้านนา  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวทช.ภาคเหนือ “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพรเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

          อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ หนึ่งในทีมสะเต็มศึกษา มทร.ล้านนา  เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัล จากดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   เนื่องในโอกาสที่ มทร.ล้านนา ได้ดำเนินโครงการสะเต็มศึกษา และได้สนับสนุนและร่วมดำเนินการ “ค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น”  ในโอกาสนี้ ดร.ณรงค์ ผอ.สวทช. ได้กล่าวขอบคุณ มทร.ล้านนา ที่ได้ดำเนินโครงการมาโดยตลอด และขอให้ทำและขยายผลต่อไป  

อาจารย์วิสูตร เปิดเผยว่า  “ค่ายบูรณาการ STEM ฯ นี้เป็นค่ายที่ส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา มทร.ล้านนา นำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาต่อยอดนวัตกรรม เพื่อจัดการ ปรับปรุงแก้ไขปัญหา พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น  โดยให้นักเรียนได้ลงมือคิดและปฏิบัติจริง เช่น  ผลงาน“เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ประยุกต์” ผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนปัว จ.น่าน ที่ประดิษฐ์ขึ้นในรูปแบบของจักรยาน ช่วยทุ่นแรงของผู้สูงอายุ แทนการใช้มือกะเทาะเมล็ดข้าวโพด  จนได้รับรางวัลระดับนานาชาติในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562  คือรางวัล Special Award : Indonesian and Innovation Promotion Association  จาก ประเทศอินโดนีเซีย  Citizen Innovation : Young Innovator Award from Singapore จากประเทศสิงคโปร์ และ "เหรียญเงิน NRCT”  National Research Council of Thailand จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งทีมสะเต็มศึกษา มทร.ล้านนา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนสามารถประดิษฐ์ สร้างผลงานที่สามารถใช้งานและช่วยแก้ไขปัญในท้องถิ่นของตนเองได้จริง   ยิ่งไปกว่านั้นคือ ผลของการเข้าร่วมงานระดับชาติในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนเจ้าของผลงาน สอบ TCAS 1 ยื่นพอร์ตฟอลิโอผ่าน และได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว”    

          ภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวทช.ภาคเหนือ มีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ สวทช. และพันธมิตร พร้อมมีการบรรยาพิเศษ การเสวนาเพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา  (RUEE RMUTL)  ได้ร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย

(เนื้อหาข่าว / ภาพข่าว : อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร  เรียบเรียง : ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล)

 

         


คลังรูปภาพ : stem สวทช


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา