โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3340 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ จัดโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ(อลงกต ติกขปยโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ บรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง “โรคเอดส์..กับวัดพระบาทน้ำพุ” และการแสดงดนตรีจากวงอีกา ของน้องๆเด็กกำพร้าวัดพระบาทน้ำพุ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี มทร.ล้านนา  

 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อและเด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ โดยสามารถร่วมทำบุญบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและปัจจัย ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละพื้นที่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา