โลโก้เว็บไซต์ พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 เมษายน 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 3784 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ตามรายชื่อในแต่ละสาขาวิชา 
จากลิงค์  http://regis2.rmutl.ac.th/entrance59/regispay/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา