โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤษภาคม 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 3548 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกเขตพื้นที่  คลิ๊กที่นี่

เพื่อใช้ดำเนินการบันทึกประวัตินักศึกษา ใช้รหัสนักศึกษาเป็น Username   และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เป็น Password  

อนึ่งสำหรับนักศึกษา กลุ่ม 477  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  เขตพื้นที่น่าน มีการปรับแก้ไขรหัสนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะต่างจากเดิมตามบัตรลงทะเบียน  ให้นักศึกษาใช้รหัสตามประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา