โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการใช้งานระบบจองคิว กยศ. สำหรับนักศึกษา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือการใช้งานระบบจองคิว กยศ. สำหรับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 เมษายน 2559 โดย ศักดิ์ชัย กันธะดา จำนวนผู้เข้าชม 1737 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คู่มือการใช้งานระบบจองคิว กยศ. สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่  => คู่มือการใช้งานระบบจองคิว กยศ. สำหรับนักศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา