โลโก้เว็บไซต์ ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 Invest for sustainable road safety  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 Invest for sustainable road safety

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 4648 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 Invest for sustainable road safety : การลงทุนและการจัดการเชิงผลลัพธ์ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ ด้านวิจัย/โครงการและนวัตกรรม และของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ปฎิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกกษษ ภาคีเครือข่าย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการผ่านการประชุมวิชาการระดับประเทศ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร) หมายเลจโทรศัพท์ 08 1577 0206 หรือ 08 6458 0260


ระหว่างวันที่  6 7 ธันวาคม 2560

ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


>> รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา