โลโก้เว็บไซต์ ประกาศถอนชื่อนักศึกษา 1/2560 สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา ส่วนกลาง | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศถอนชื่อนักศึกษา 1/2560 สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา ส่วนกลาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 3738 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา