โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิยร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิยร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 4890 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยการบูรณาการความร่วมมือขององค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภาคการประชุม ผ่านทาง www.reserchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th

ระหว่างวันที่  23 – 27 สิงหาคม 2560

ณ  โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 


>> รายละเอียดเพิ่มเติม 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา