โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงาน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 3711 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

“การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีศึกษา” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างคู อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา บัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาทั้งในบริบทของประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บด์ www.ilmahidol.ac.th/icie2017/

ระหว่างวันที่  24 25 พฤษจิกายน 2560

ณ  อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสายา


>> รายละเอียดเพิ่มเติม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา