โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3068 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชนร่วมกับภาคการศึกษา  I ห้องประชุม 1  อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา โดย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ผู้แทนอธิการบดีกล่าวต้อนรับและร่วมประชุม โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมธนาคาร  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ  และคณะผู้บริหารจาก มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา