โลโก้เว็บไซต์ มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4432 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ขานรับนโยบายรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เน้นความสามัคคี เคารพสิทธิ์และหน้าที่  วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) จัดโครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัยมหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 9 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนเป็นการแนะนำสถานที่ สิ่งอำนวยนวยความสะดวกด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้นักศึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใม่ สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสโมสรนักศึกษากลางและทีมงานสโมสรนักศึกษาทุกคณะ เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมซึ่งยังคงหัวใจหลักของการจัดกิจกรรมที่ปลอดจากสารเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา