โลโก้เว็บไซต์ วิธีตรวจสอบรายชื่อ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา สำหรับนักศึกษา  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิธีตรวจสอบรายชื่อ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา สำหรับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2064 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

ลิงค์เพื่อค้นหาบัญชีผู้ใช้ไงาน : https://arit.rmutl.ac.th/search_email 


คู่มือการเชื่อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย : https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา