โลโก้เว็บไซต์ *** ข่าวประชาสัมพันธ์ : ระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และระบบโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ : ระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และระบบโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 เมษายน 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เรียนสมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต มทร.ล้านนาทุกท่าน เนื่องด้วยเวลา 03.10 น. (เช้าวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560) เกิดเหตุไฟไหม้สายนำสัญญาณ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเชื่อมโยงไปยังทุกเขตพื้นที่ ส่งผลให้...

1.ระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้ง 6 พื้นที่ (ทีมงานได้สลับวงจรสื่อสารให้กับทุกเขตพื้นที่ เพื่อให้ใช้งานได้ชั่วคราว)

2.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดลิน เกือบทั้งหมด ไม่สามารถใช้งานได้

3.สามารถใช้งานระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi) ได้ตามปกติ

4.ระบบโทรศัพท์ระหว่างเขตพื้นที่ ไม่สามารถใช้งานได้ 5.ระบบโทรศัพท์ภายใน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ไม่สามารถใช้งานได้บางส่วน

         ****ทางทีมงานกำลังเร่งมือในการซ่อมบำรุงดังกล่าว หากสามารถนำวงจรกลับมาใช้งานได้แล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไปอย่างโดยเร็วที่สุด

จึงแจ้งเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้

กลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา