โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เดินหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ แก้ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอย่างยั่งยืน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง เดินหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ แก้ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 เมษายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3327 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 เมษายน 2560  ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แผนงานโครงการให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดและกลุ่มทายาทเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง  เพื่อบูรณาการการแก้ปัญหา และยกระดับการปลูกสับปะรดให้มีคุณภาพมาตรฐานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา