โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมล้านนา  ผ่านนิทรรศการเสียงแห่งความจงรักภักดีจาก ใจชาว มทร. ทั้ง 9 แห่ง | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ผ่านนิทรรศการเสียงแห่งความจงรักภักดีจาก ใจชาว มทร. ทั้ง 9 แห่ง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 9 เมษายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 เมษายน  2560 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทน อธิการบดี มทร.ล้านนา นำนักศึกษา คณะกรรมการสภานักศึกษา  คณะกรรมการองค์การนักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วม การจัดแสดงนิทรรศการผลงานเสียงแห่งความจงรักภักดี 9 มทร. โดยได้รับเกียรติ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ให้เกียรติประธานพิธี  โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจการนักศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 9  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2560 ณ มทร.พระนคร (ภาพ/ข้อมูล : ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา