โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 เมษายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2665 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี โดยมีตัวแทนข้าราชการทหารตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี

วันจักรีเป็นวันแห่งการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325  


คลังรูปภาพ : วันจักรี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา