โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1408 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

วัน พุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ ชั้น 1 อาคารห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับ ActiveCodeเข้าร่วมกิจกรรมด้วย...)

จะมีการจัดอบรมทุกวันพุธ คาบกิจกรรม เวลา เวลา ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น. รับครั้งละจำนวน ๖๐ คน

ลงทะเบียนที่นี้...คลิก 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ประสงค์จะอบรมครั้งนี้ฯ จะได้รับ ActiveCode ครั้งเดียว (กรณีที่เคยอบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา)


รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต่อ ๑๓๓๒


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา