โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จับมือส่วนราชการในจังหวัดออกแจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จับมือส่วนราชการในจังหวัดออกแจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ตุลาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1498 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนสกองการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายบุญฤทธิ์ สโมสร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมต้อนรับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ ในกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย ที่ศาลาการเปรียญวัดแม่ระหัน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 200 ชุด จากนั้นคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นั่งเรือเข้าพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัย ณ บึงแม่ระหัน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น (ภาพ/ข่าว : ปภาดา พลอยอิ่ม ปชส.มทร.ล้านนา พิษณุโลก)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา