โลโก้เว็บไซต์ ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษา มทร.ล้านนา(ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 1/2559 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษา มทร.ล้านนา(ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 1/2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2559 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 2863 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา