โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1 Agricultural Innovation for BCG | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1 Agricultural Innovation for BCG

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1966 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม กำหนดจัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1 Agricultural Innovation for BCG ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมเกษตรเพื่อ BCG รูปแบบออนไลน์ และออนไซด์ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3hmatHn และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/prachume/photos/a.1635525226822708/1787346648307231


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา