โลโก้เว็บไซต์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 The 5th National Conference on Science, Technology and Innovation: Technology, Creative Innovation and Entrepreneurship) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 The 5th National Conference on Science, Technology and Innovation: Technology, Creative Innovation and Entrepreneurship)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2333 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการรระตับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "เทคโนโลยี นวัตกรรมสร้างสรรค์ กับการเป็นผู้ประกอบการ" (The 5th National Conference on Science, Technology and Innovation: Technology, Creative Innovation and Entrepreneurship) ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 รูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  สามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม https://sci.rmutp.ac.th/nconsci5/

สอบถามข้อมูลการนำเสนอผลงานสามารถสอบถามได้ที่คุณนิสากร นิ่มศรีนวล หมายเลขโทรศัพท์ 02 836 3000 ต่อ 4159 หรือ e mail : Infosci@rmutp.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา