โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-13 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-06-13

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน  2565 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบและปรับตัวในระบบการเรียนระดับมหาวิทยาลัยฯ รับทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง และ เพื่อให้นักศึกษาใหม่เรียนรู้ทักษะชีวิตของการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  มีความรับผิดชอบ ความเสียสละ  รักสถาบัน  มีความสามัคคี เพื่อส่งผลกับการเรีย... >> อ่านต่อ


เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 The 5th National Conference on Science, Technology and Innovation: Technology, Creative Innovation and Entrepreneurship)
จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 / ข่าวบริการ

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการรระตับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "เทคโนโลยี นวัตกรรมสร้างสรรค์ กับการเป็นผู้ประกอบการ" (The 5th National Conference on Science, Technology and Innovation: Technology, Creative Innovation and Entrepreneurship) ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 รูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา