โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานวันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี วันที่ 2 เมษายน 2565 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานวันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี วันที่ 2 เมษายน 2565

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 เมษายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2020 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. จังหวัดน่านได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี ภายใต้โครงการมหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

          มทร.ล้านนา น่าน โดย รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานวันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี วันที่ 2 เมษายน 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา