โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน วันที่ 2 เม.ย. 2565 ณ ข่วงเมืองน่าน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน วันที่ 2 เม.ย. 2565 ณ ข่วงเมืองน่าน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 เมษายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2608 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น. จังหวัดน่านจัดพิธีเปิดงาน "มหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน" เนื่องในวันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

          มทร.ล้านนา น่าน โดย นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน พร้อมด้วยนางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ ข่วงเมืองน่าน 

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน วันที่ 2 เม.ย. 2565 ณ ข่วงเมืองน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา