โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1673 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.แมน ฟักทอง เป็นประธานในงาน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมดำเนินงาน เพื่อสรุปผลการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูในเทอม 2/2564 รวมถึงการให้คำแนะนำหลังจบการศึกษา การสมัครงาน และแนวทางการประกอบวิชาชีพครูจากวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทำให้นักศึกษาของมหาลัยฯ ได้รับฟังประสบการณ์ ข้อแนะนำต่างๆเป็นแนวทางในการเริ่มต้นชีวิตของการทำงานบนเส้นทางการเป็น "ครู" มืออาชีพ 


 

mail ภาพ โดย อ.นิติกร หลีชัย

      ข่าว โดย อ.ณัฐพงษ์ แกมทับทิมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา