โลโก้เว็บไซต์ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 2711 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


      เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ได้เข้ารับการอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 เพื่อยกระดับมาตราฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


mailภาพ-ข่าว โดย อ.แมน ฟักทองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา