โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เดินหน้าโครงการกัญชาเพื่อสุขภาพ จับมือกรมการแพทย์ฯ และพันธมิตรภาคเอกชนสนับสนุนการผลิตยาแผนไทยจากกัญชา ผลักดันการแพทย์แผนไทยไปสู่แถวหน้าของวงการการแพทย์เพื่อสุขภาพสมัยใหม่ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เดินหน้าโครงการกัญชาเพื่อสุขภาพ จับมือกรมการแพทย์ฯ และพันธมิตรภาคเอกชนสนับสนุนการผลิตยาแผนไทยจากกัญชา ผลักดันการแพทย์แผนไทยไปสู่แถวหน้าของวงการการแพทย์เพื่อสุขภาพสมัยใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด (“บีสโปค”) ภายใต้บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (DTAM)เพื่อร่วมมือในการผลิตยาแผนไทยด้านการแพทย์แผนไทยจากกัญชา ที่ปลูกและเติบโตจากโรงเพาะปลูกในจังหวัดน่านภายใต้ความร่วมมือระหว่างบีสโปคกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา รวมถึงสารสกัดจากต้นกัญชงและกัญชา สำหรับการต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงการแพทย์  การท่องเที่ยวเพื่อการแพทย์  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปลูกกัญชงและกัญชา การพัฒนาอุปกรณ์ที่ทันสมัยในพื้นที่จังหวัดน่าน  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

             อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทบีสโปคในการวิจัย คิดค้นและพัฒนากัญชาเพื่อสุขภาพและในช่วงกลางปี 2565 บีสโปค ซึ่งได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (อย.) ประกอบด้วย การอนุญาตให้นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา 398 เมล็ดจาก 41 สายพันธุ์ ซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์กัญชาคุณภาพสูงจากต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของสายพันธุ์ในประเทศไทย รวมถึงการเพาะปลูกและการวิจัยและพัฒนากัญชา ที่ได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และการผลิตยาและการเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

              ซึ่งนอกจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยกลุ่มบริษัท บีสโปค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) และโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ยังได้เข้าร่วม “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการนำผลิตภัณฑ์ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยไปใช้ในสถานพยาบาลและคลินิกเอกชน” ที่จัดทำและนำเสนอโดย DTAM เพื่อส่งเสริมการจ่ายยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ผ่านทางคลินิกการแพทย์แผนไทยของภาคเอกชนโดยที่มี 5 หน่วยงาน ได้แก่ มทร.ล้านนา มทร.อีสาน DTAM โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และบีสโปคร่วมมือกันเพื่อให้กระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การเพาะปลูก ผลิต จัดส่ง และการจ่ายยาประสบความสำเร็จภายใต้บันทึกความเข้าใจและการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว บีสโปคจะร่วมมือกับ DTAM ในการผลิตยาแผนไทยคุณภาพสูงที่มีดอกกัญชาแห้งที่ปลูกและเติบโตจากโรงเพาะปลูกในจังหวัดน่านเป็นส่วนประกอบซึ่งมีแผนที่จะจัดจำหน่ายผ่านคลินิกและศูนย์สุขภาพระดับไฮเอนด์ในเครือข่ายของบีสโปค สำหรับผลิตภัณฑ์หลักจากกัญชาทางการแพทย์แผนไทยจะเป็นสูตรน้ำมันและแคปซูลกัญชาแบบการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองจาก อย. โดยสูตรดังกล่าวสามารถใช้รักษาโรคต่างๆ เช่น ความเครียด วิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นต้น”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา