โลโก้เว็บไซต์ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 2776 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


        การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  วันที่ 23 และ 28 มีนาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ได้เข้ารับการทดสอบภาคความรู้และภาคปฏิบัติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านวิชาชีพและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติต่อไป


 mailภาพ-ข่าว โดย อ.บุญญฤทธิ์ วังงอนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา