โลโก้เว็บไซต์ งานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนาพิษณุโลก | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนาพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1674 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       


           งานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนาพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดพิษณุโลกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน Open House เปิดบ้าน สานต่อ พลังงานยั่งยืน


 

 

mailภาพ-ข่าว โดย อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา