โลโก้เว็บไซต์ นศ.เตรียมสถาปัตย์ฯ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบ “ซุ้มจำหน่ายสินค้า | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.เตรียมสถาปัตย์ฯ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบ “ซุ้มจำหน่ายสินค้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 มีนาคม 2565 หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ได้ส่งตัวแทนนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม (ในรูปแบบออนไลน์) ในหัวข้อ "ออกแบบซุ้มจำหน่ายสินค้า" ระดับ ปวช. “งานสถาปนิกทักษิณ’65” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโดยใช้ทักษะความรู้จากการเรียนในห้องเรียนไปต่อยอดสู่การออกแบบเชิงสร้างสรรค์  โดยได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

  1. นางสาวกาณต์ธิดา รัตนา และนายอุกฤษฏ์ ตันจรัสสกุล นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  2. นายอภิสิทธ์ ทองตัน และนายขรรค์ กรกมลบรรณ์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
  3. นายณัฐพล บุญทามั่น นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์สามารถเข้าชมผลงานการออกแบบของนักศึกษาได้ที่ https://www.facebook.com/asathaksinออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา