โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม เปิดเวทีแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ Into Design Verse รูปแบบออนไลน์ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม เปิดเวทีแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ Into Design Verse รูปแบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มีนาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 14 มีนาคม 2565 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในหัวข้อ “Into Design Verse: Industrial Design Thesis 2022” ในรูปแบบออนไลน์ (Online) เพื่อเป็นการแสดงผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

           อาจารย์ปิยะนุช เจดีย์ยอด อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม กล่าวว่า “การจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ประจำปี ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “Into Design Verse: Industrial Design Thesis 2022” ในรูปแบบออนไลน์ (Online)  ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงผลงาน และเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานโครงการออกแบบอุตสาหกรรมรวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษารุ่นน้องในการสร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต เป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพการออกแบบจากแนวคิดลงสู่การสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ ซึ่งในปีนี้มีผลงานนักศึกษาร่วมจัดแสดงจำนวน 27 ผลงาน และมีการนำเสนอผลงานผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยผลงานทั้งหมดจะมีการพัฒนาต่อยอดในธุรกิจในอนาคตต่อไป”  

 

 

ชมคลิปย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/bKOe-62P2u/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา