โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564   | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 ธันวาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3462 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ ร่วมพิธีในครั้งนี้   โดยประธานในพิธี จุดธูปเครื่องสักการะบูชาและผู้นำกล่าวโองการถวายเครื่องสังเวย จากนั้น ประธานนำเครื่องสักการะถวาย และนำดอกไม้ธูปเทียนไหว้สักการะ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

              พิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันได้แก่ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน แต่เนื่องด้วยสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สโมสรนักศึกษาจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยให้ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและมีการถ่ายทอดสด ผ่านเฟซบุ๊กสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา