โลโก้เว็บไซต์ สถาบันมีวันนี้เพราะพี่ช่วยสร้าง รก.อธิการบดี ดึงศิษย์เก่าช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมช่วยกันพัฒนาเดินหน้ามหาวิทยาลัย | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันมีวันนี้เพราะพี่ช่วยสร้าง รก.อธิการบดี ดึงศิษย์เก่าช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมช่วยกันพัฒนาเดินหน้ามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 ธันวาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมหารือกับผู้แทนของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 พื้นที่ ในโอกาสที่สมาคมศิษย์เก่าร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ณ ห้องประชุมซอมพอ สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณตัวแทนของสมาคมาศิษย์เก่า ทั้ง 6 พื้นที่ ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ ซึ่งตนเองนั้นถือว่าเป็นศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษาแห่งนี้เช่นกัน ได้เรียนรู้ และเติบโตไปพร้อมกับมหาวิทยาลัยซึ่งโอกาสในการเข้ามาบริหารครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ตนและทีมงานจะได้เข้ามาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ก้าวทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักก็เกิดจากมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงอย่างเป็นรูปธรรม

            สำหรับตนเองนั้นมีถือว่าเป็นศิษย์เก่ารุ่นน้อง ซึ่งต้องอาศัยคำแนะนำจากศิษย์เก่ารุ่นพี่ที่จะให้คำชี้แนะในการพัฒนาการศึกษาของเรา เพราะตนมองว่า ศิษย์เก่าที่จบจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ไม่ว่าจะจบจากสาขาวิชาใด เขตพื้นที่ไหนล้วนแล้วแต่มีความสามารถและประสบความสำเร็จ เป็นผู้ที่มีตำแหน่ง หน้าที่ในหลากหลายองค์กร เพราะฉะนั้นตนจึงมีแนวคิดที่อยากจะให้รุ่นพี่ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่การศึกษา อยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ การก้าวไปสู่ความสำเร็จของรุ่นน้อง จะทำอย่างไรที่รุ่นพี่จะเข้ามาบอกเล่าสิ่งต่างๆให้รุ่นน้องได้เป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนและต่อยอดไปถึงการประกอบอาชีพในอนาคตทั้งนี้ สำหรับตนเองนั้นยังอยากให้มีเวทีที่ศิษย์จะเข้ามามีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยที่มิใช่เพียงผู้คอยสนับสนุนทุนการศึกษา แต่ศิษย์เก่าจะต้องเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการพัฒนาการศึกษาอีกด้วย”

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา