โลโก้เว็บไซต์ บริษัทในกลุ่ม ปตท. เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2560-2563 ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริษัทในกลุ่ม ปตท. เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2560-2563 ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 ธันวาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 10752 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2560-2563 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
           จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ปริญญาตรี หรือ สาขาอื่น ๆ ที่มีความสนใจ (เงินเดือนระดับ ปวส. เริ่มต้น 12,000 บาท ระดับปริญญาตรี เริ่มต้น 15,000 บาท) 
เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครงาน
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. CV/Resume
5. สัญญาจ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 -31 ธันวาคม 2564
6. โปรดระบุ พื้นที่ ในการปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้  ในเอกสารใบสมัคร หน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน ช่องอื่น ๆ
6.1 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
6.2 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
6.3 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
6.4 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์
6.5 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
การคัดเลือก
1. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานจาก BSA (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
2. ผ่านการสัมภาษณ์ ระบบออนไลน์
3. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
4. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
6. ผ่านการอบรมทักษะการปฏิบัติงาน
7. มี Internet สามารถปฏิบัติงานได้
8. อื่น ๆ  ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-537-2000 ต่อ 14681 หรือ คุณดนิตา วิภาชิน โทร.02 140 3152ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา