โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ 63 ภาพ 63 ศิลปิน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ 63 ภาพ 63 ศิลปิน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5802 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เฮินศิลป์ใจ๋ยอง ร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะศิลปะ 63 ภาพ 63 ศิลปิน ภายใต้โครงการ “ศิลปะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “หยุดเชื้อ อยู่บ้าน สร้างงานศิลป์ เพื่อแผ่นดิน สู้วิกฤตโควิด - ๑๙” ณ เฮินศิลป์ใจ๋ยอง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) และในวันวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 จะมีพิธีส่งมอบผลงานศิลปะจากศิลปินสู่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด–๑๙ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ณ เฮินศิลป์ ใจ๋ยอง ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดโครงการโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา