โลโก้เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก  DigiFam Awards  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก  DigiFam Awards ในโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ปีที่ 2 ประจำปี 2563  ในหัวข้อ Reset Mindset “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ”มาช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันในการเสพสื่อออนไลน์  

ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เเละเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท

โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ 2 ประเภท ได้แก่ การผลิตสื่อคลิปวิดีโอและการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ

         1.ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและระดับอุมศึกษาหรือเทียบเท่า (รับรองโดยสถาบันต้นสังกัดเท่านั้น) แบบเดี่ยวหรือทีม (จำนวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน)

          2.ระดับประชาชนทั่วไป แบบเดี่ยวหรือทีม (จำนวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน)

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563

ส่งผลงานเเละใบสมัครได้ที่อีเมล digifamawards@gmail.com

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.crahdfamily.com/digifam-awards.html

หรือ https://www.facebook.com/DigiFamAwards

และเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา