โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดศูนย์ LabVIEW Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอากาศยานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ของประเทศ  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดศูนย์ LabVIEW Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอากาศยานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3979 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        วันที่ 23 มกราคม 2563  รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรม LabVIEW Academy พร้อมด้วยตัวแทนจาก NI Thailand บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และแขกผู้เกียรติร่วมกันเปิดศูนย์ LabVIEW Academy ณ อาคารไฟฟ้า 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

              "ศูนย์ฝึกอบรม LabVIEW Academy เป็นความร่วมมือของ บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้าน LabVIEW เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัย แก่มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม สนองตอบความต้องการของการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ New Growth Engine ของประเทศ และได้รับการรับรองจาก NI Thailand ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม LabVIEW Academy ตามมาตรฐาน ซึ่งศูนย์นี้ จะจัดฝึกอบรมและสอบสมรรถนะให้กับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการเพิ่มทักษะให้ศิษย์เก่า และประชาชนที่สนใจ Up Skill – Re Skill ในการทำงานต่อไป"

             รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี กล่าวว่า “การเปิดศูนย์ฝึกอบรม LabVIEW Academy ถือเป็นการเปิดประตูบ้านของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจ โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ ซึ่งนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ได้ฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะ และเข้าทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐาน ตลอดจนศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มทักษะใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพเดิมให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ และต้องขอขอบคุณบริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฯ ก่อให้เกิดการต่อยอดการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม LabVIEW Academy  ในครั้งนี้”

            โอกาสนี้ บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด ได้มอบชุดฝึกอบรมและโปรแกรม LabVIEW แก่ มทร.ล้านนา และNation Instruments Thailand NI มอบใบประกาศแก่คณาจารย์ ที่ผ่านการทดสอบ ระดับ Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) และมอบหนังสือรับรองศูนย์ฝึกอบรม LebVIEW Acadamy มทร.ล้านนา

ชมประมวลภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/กองประชาสัมพันธ์มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา